dr hab. Małgorzata MACHAŁEK, prof. US

Gabinet/Office 206, UCE, Wawrzyniaka 15

malgorzata.machalek@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9581-2786

Historia najnowsza Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczno-gospodarczej oraz edukacja historyczna

Modern history of Poland, especially social and economic history and historical education

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US