Media i Cywilizacja to jedyny tego rodzaju kierunek na polskich uczelniach.

Opracowaliśmy go, ponieważ media w coraz większym stopniu wywierają wpływ na naszą cywilizację. Dlatego przygotowaliśmy interdyscyplinarny program, aby nasi studenci lepiej niż inni rozumieli media i umieli wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym.

Program

W programie znajdziesz specjalizacje zawodowe, dzięki którym zdobędziesz kompetencje do pracy na stanowiskach wymagających kontaktu z mediami współczesnymi i tradycyjnymi: PR w mediach współczesnych oraz specjalizacja archiwistyczna.

Podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów:

 • będziesz analizować, jak współcześnie funkcjonują media i w jaki sposób wpływają na kulturę i życie społeczne;
 • aby lepiej rozumieć media współczesne, dowiesz się, jak działały w przeszłości;
 • poznasz współczesne cywilizacje pozaeuropejskie, aby lepiej komunikować się w multikulturowym świecie.
 • przygotujesz się do pracy z mediami;
 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z marketingu i public relations.

Będziesz mieć zajęcia z prowadzącymi, którzy reprezentują różnorodne dziedziny i zainteresowania: historykami, socjologami, politologami, literaturoznawcami, ekonomistami, dziennikarzami, innymi praktykami w swoich dziedzinach. 

Twoja przyszłość

Media i cywilizacja przygotują Cię do studiów II stopnia na różnych kierunkach: dziennikarstwie, zarządzaniu, stosunkach międzynarodowych, medioznawstwie i wielu innych.

Będziesz też mógł / mogła podjąć pracę

 • w agencjach reklamowych, marketingowych i PR,
 • w działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami (biura rzecznika prasowego),
 • w organizacjach społecznych i politycznych,
 • w działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
 • w instytucjach kultury,
 • w archiwach prywatnych, samorządowych i państwowych (po specjalności archiwistycznej)

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Specjalności:

 • public relations w mediach współczesnych;
 • archiwistyka

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

 • język polski

Dodatkowe informacje:

Zajęcia praktyczne na kierunku prowadzą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Przy realizacji programu studiów wydział współpracuje z mediami, a także działami prywatnych firm zajmujących się: komunikacją społeczną, promocją i marketingiem.

REKRUTACJA