Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział,
• jakie różnice występują pomiędzy różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają,
• jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca,
• podstaw redakcji tekstów oraz pracy z obrazem,
• wykorzystania mediów informatycznych,
• zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
• placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
• instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,
• działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
• komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
• archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistyka).

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Specjalności:

  • public relations w mediach współczesnych;
  • archiwistyka

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • język polski

Dodatkowe informacje:

Zajęcia praktyczne na kierunku prowadzą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Przy realizacji programu studiów wydział współpracuje z mediami, a także działami prywatnych firm zajmujących się: komunikacją społeczną, promocją i marketingiem.

REKRUTACJA