dr hab. Agnieszka SZUDAREK, prof. US

Gabinet/Office 080 & Dyrekcja/Head of Institute’s office

agnieszka.szudarek@usz.edu.pl, (+48)914443010 /-3300

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6851-9808

http://szczecin.academia.edu/AgnieszkaSzudarek

Historia społeczna XIX wieku, historia kobiet, stosunki polsko-niemieckie pod zaborem pruskim na przełomie XIX i XX wieku, szlachta pomorska w XIX wieku, historia transnarodowa

19th century social history, women’s history, Polish-German relations at the turn of the 20th century in Prussian Poland, Pomeranian nobility in the 19th century, transnational history

 

Więcej informacji / More information:

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US