Gabinet: 079

dyżur czwartek godz.10:00-12:00

e-mail: Jacek.Lapott@usz.edu.pl

 

Jacek Łapott z wykształcenia jest etnologiem-afrykanistą. Większość swojego zawodowego życia związał z Muzeum Narodowym w Szczecinie kierując tam przez lata Działem Kultur Pozaeuropejskich. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu zbiory z Muzeum, z tego zakresu, należą do największych w Polsce.

Był organizatorem i kierownikiem wielu wypraw do Afryki. Zdobył rzadko spotykana w tej dziedzinie wiedzę i doświadczenie. W Afryce przebywał 23 razy odwiedzając dziesiątki grup etnicznych w prawie wszystkich państwach na północ od równika.

Pod koniec lat 90. XX wieku skoncentrował się na badaniach dotyczących afrykańskich społeczności refugialnych stojących wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Poznał wiele grup kwalifikujących się do tego rodzaju określenia, takich jak: Dogonowie z Mali, Kurumba z Burkina Faso, Nuba z Sudanu, Somba z Beninu, Kirdi z Kamerunu, Hadżeraj z Czadu. Aktualnie rozszerza swoje zainteresowania badawcze zarówno na współczesne problemy Afryki jak i na wybrane aspekty kultury tradycyjnej (tradycja oralna).

Autor ponad 80 publikacji na tematy afrykańskie, uczestnik licznych konferencji, sesji naukowych itp.

 

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat:

2014

Ex Africa semper aliquid novi t.1 (red. J. Łapott, E. Prądzyńska), Żory, ss.298.

Ex Africa semper aliquid novi t.2 (red. J. Łapott, M. Tobota), Żory 2014, ss. 396.

Na pięćdziesięciolecie szczecińskiej afrykanistyki w: Ex Africa semper aliquid  novi t.1 (red. J. Łapott, E. Prądzyńska), Żory, s.37-41.

tamże: Fifty Years of African Studies in Szczecin, s.42-47.

Wstęp (Introduction) w: Ex Africa semper aliquid novi t.2 (red. J. Łapott, M. Tobota), Żory 2014, s.9-16.

 Adame Ba Konaré vs  Nicolas Sakozy w: Ex Africa semper aliquid novi t.3 (red. Żukowski), Żory, s.119-132.

In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926-2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki w: „Afryka” 39/2014, s.9-17

Is it safe? Bezpieczeństwo kulturowe – co to takiego? w: Bilad as Sudan Napięcia i konflikty (red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek),  t.3, Pelplin, s.51-70

2015

Władysław Filipowiak (1926 – 2014) – muzealnik, archeolog i afrykanista w: Uniwersytet Szczeciński Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki (red. J.

Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk), Szczecin s. 65-72.

Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin, ss. 539 (wyd. II).

Odkrywanie Afryki à rebours (Exploration of Africa à rebours – także w wersji ang.) w: Polskie Poznawanie Świata,  (red. L. Buchalik, K. Podyma), Żory, 77-92.

Czy współczesna Afryka zatraca zdolność komunikowania się? w:  Komunikowanie w Afryce Endo- i egzogeniczne aspekty, Forum Politologiczne  t.18, Olsztyn 2015, s.15-28

2017

Etnolog pod presją zmian w Afryce w: Tradycja i nowoczesność w Afryce Społeczeństwo  kultura sztuka, (red. A. Zukowski), Olsztyn, s.13-28.

Gdzie kraj Dogonów, a gdzie Polska? w: Bilad as-Sudan Polska a strefa Sudanu  (red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek), Pelpin, s.7-36.

Oryginał, kopia … fałszerstwo. Rozważania na temat współczesnej sztuki afrykańskiej w: Poznać aby zrozumieć – misyjny wymiar kościoła Księga Jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Pawlikowi SVD, prof. UWM, Olsztyn, s. 155-168.

 „A czy Europejczycy pragną utrzymać Europę” – kilka refleksji na tle zjawiska migracji (exodusu?) Afrykanów na ten kontynent w: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców Kwestie ogólne – historia i teraźniejszość, Olsztyn, s. 133-158.

2018

Długa podróż do kraju Dogonów, „AFRYKA”nr 47 (w druku)

Tradycja oralna i jej miejsce w kulturze ludów Afryki – byt miniony czy współczesny w: Ex Africa… t.5 (w druku)

Społeczność Dogonów z Mali 10 lat przed kolejnym świętem sigui w:Ex Africa… t.6  (w druku)

Dogonowie z bliska, Szczecin-Żory 2018, ss.264 (w druku).

 

Nagrody, granty, projekty

Nagroda Naukowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (dwukrotnie),

Gryf Pomorski – Za zasługi dla Pomorza Zachodniego – 1998

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez Prezydenta Rzeczypospolitej (2015)

Medal i tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza” (2017)

Srebrny Krzyż Zasługi (2017)

W roku 2007 był jednym z wykonawców projektu badawczego MNiSW – Etniczna struktura ludności południowego Kordofanu. Zmiana w wyniku migracji i przesiedleń przymusowych w latach 1986-2004.

W roku 2008 otrzymał z MNiSW grant habilitacyjny związany z kolejnym projektem badawczym w Afryce  Dogonowie z Mali (Afryka Zachodnia) – społeczność tradycyjna w warunkach globalizacji.

Od roku 2015 realizuje projekt badawczy Kultura Tellem w tradycji oralnej społeczności Dogon z Mali.