NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – MODUŁ DZIEDZICTWO NARODOWE – konkurs 10 

Tytuł projektu: Monumenta Poloniae Cartographica – Pomniki kartografii ziem polskich  

Numer projektu: NPRH/DN/SP/496011/2021/10 

Kierownik projektu: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US 

Okres realizacji: 2022 – 2025 

Budżet: 750 000 PLN  

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI – KONKURS OPUS 21

Tytuł projektu: Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921-1938). Historia, kadry, kultura organizacyjna

Numer projektu: 2021/41/B/HS3/03108

Kierownik projektu: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US

Okres realizacji: 2022 – 2025

Budżet: 632 782 PLN 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI – KONKURS MINIATURA 5

Tytuł projektu: Jesteś tym co jesz? – badania stabilnych izotopów na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Grzybnicy (woj. Zachodniopomorskie)

Numer projektu: { } 

Kierownik projektu: dr Marta Chmiel-Chrzanowska

Okres realizacji: 2022

Budżet: 43 894 PLN 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI – KONKURS OPUS 19

Tytuł projektu: Niemki i Polki w polityce społecznej Poznania na przełomie XIX i XX wieku

Numer projektu: 2020/37/B/HS3/00648

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

Okres realizacji: 14.01.2021 – 13.01.2025

Budżet: 351 308 PLN 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI – KONKURS OPUS 1

Tytuł projektu: Album senatorów epoki Sewerów (193–235 r.n.e.)

Numer projektu: 2011/01/B/HS3/01273

Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Okoń

Okres realizacji: 11.08.2011 – 11.07.2014

Budżet: 68 250 PLN

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – MODUŁ DZIEDZICTWO NARODOWE

Tytuł projektu: Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe

Numer projektu: 0034/NPRH3/H11/82/2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Tomczyk

Okres realizacji: 15.07.2014 – 14.07.2017

Budżet: 564 560 PLN

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – KONKURS SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Tytuł projektu: Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Polskie dziedzictwo narodowe

Numer projektu: 0035/SPN01/17/2018

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Tomczyk

Okres realizacji: 18.04.2018 – 17.04.2023

Budżet: 995 000 PLN

 

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA – PROGRAM OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Tytuł projektu: Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna

Numer projektu: 2589/18/FPK/NID

Kierownik projektu: dr Grzegorz Kiarszys

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019

Budżet: 90 200 PLN