Instytut Historyczny US, jako współorganizator razem z Wydziałem Historii UW, z Instytutem Judaistyki UJ oraz z Instytutem Historii KUL, ma zaszczyt zaprosić na XV Sympozjum Naukowe „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo”, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 września 2022 r. Terminem przesyłania zgłoszeń na konferencję jest 15 czerwca 2022 r. Wszystkie szczegóły dostępne są TUTAJ

*    *    *

(PL) Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy naukowej z Katedrą Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie organizuje 26-27 maja 2022 r. międzynarodową konferencję naukową poświęconą Europie Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku. Termin zgłoszenia: 29 kwietnia 2022 r.

(EN) The Institute of History at the University of Szczecin in scientific cooperation with the Department of International Relations at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University and the Institute of History and Archival Studies at the Pedagogical University in Krakow organise an international conference on Central Eastern Europe in international politics in the 20th and 21st centuries. Deadline for proposals: 29 April 2022. 

Informacje / Information: 

Zaproszenie na konferencję (plik PDF, wersja polska) / Call for papers (PDF file, English version) oraz / and 

formularz zgłoszeniowy (plik WORD) / CEE conference form (WORD file)

*   *   *

Zapraszamy do zapoznania się z calls for papers na konferencje organizowane w roku 2022 w ramach projektu Interreg INT198 „Mare Pomerania Confinium”, https://mare.usz.edu.pl/call-for-papers/ 

> „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku” (plik PDF) 

„Na zamku, w klasztorze i w mieście. Kultura świata nadbałtyckiego w średniowieczu i nowożytności” (plik PDF) 

„Niemcy – Polska – Bałtyk po drugiej wojnie światowej” (plik PDF) 

„Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie” (plik PDF) 

„Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne wzmacnianie granic w Europie” (plik PDF) 

„Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniami władzy” (plik PDF) 

„Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” (plik PDF) 

 

*   *   *

Międzynarodowa konferencja naukowa „Border Fears in the Baltic, 1918–1991”, Szczecin/Kulice (w trybie online), 27–29 maja 2021. Wszelkie informacje znajdują się na stronie wydarzenia

 

*   *   *

Konferencja naukowa „Z dziejów anarchizmu (4). W stulecie śmierci Piotra Kropotkina”, Szczecin, 21-23 października 2021. Więcej informacji po kliknięciu na obrazek.