Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia – W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2021, ss. 368. 

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 2 stycznia 2023 r.

Załącznik: Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Słowińskiemu

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 9 lutego 2023 r.

Załącznik: Uchwała nr 4/2023 RNIH z 09.02.2023 r. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr. hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętego na wniosek dr. P. Słowińskiego

Data powołania komisji habilitacyjnej w pełnym składzie:  13 kwietnia 2023 r.

Załącznik: Uchwała nr 15/2023 RNIH z 13.04.2023 r. ws. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Słowińskiemu

Skład komisji habilitacyjnej:

1. prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – przewodniczący,
2. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – sekretarz,
3. prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – recenzent,
4. prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – recenzent,
5. dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – recenzent,
6. prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku) – recenzent,
7. prof. dr hab. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński) – członek.

 

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – recenzent
Załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr. P. A. Słowińskiemu – prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński  (27.06.2023)

prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – recenzent
Załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr. P. A. Słowińskiemu – prof. dr hab. Zbigniew Karpus (08.08.2023)

dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – recenzent
Załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr. P. A. Słowińskiemu – dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN (16.06.2023)

prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku) – recenzent
Załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr. P. A. Słowińskiemu – prof. dr hab. Piotr Kołakowski (29.06.2023)

Uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 19 września 2023 r. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. Przemysławowi Arturowi Słowińskiemu.

Załącznik: Uchwała Komisji Habilitacyjnej z 19.09.2023 r. w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Słowińskiemu

Uchwała nr 37/2023 Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Słowińskiemu

Załącznik: Uchwała nr 37/2023 Rady Naukowej Instytutu Historycznego z 26.10.2023 r. ws. nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Słowińskiemu