Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia – W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2021, ss. 368. 

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 2 stycznia 2023 r.

Załącznik: Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Słowińskiemu

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 9 lutego 2023 r.

Załącznik: Uchwała nr 4/2023 RNIH z 09.02.2023 r. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr. hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętego na wniosek dr. P. Słowińskiego