Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 
Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia – Między przymusowym osiedleniem a presją asymilacyjną państwa Cyganie/Romowie w Polsce w latach 1964-1989, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2021, ss. 444. 

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 14 stycznia 2022 r.

Załącznik: Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Krzyżanowskiemu 

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 10 lutego 2022 r. 

Załącznik: Uchwała nr 4/2022 RNIH z dnia 10.02.2022 r. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr. hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętego na wniosek dr. P. Krzyżanowskiego

Data powołania komisji habilitacyjnej w pełnym składzie: 12 maja 2022 r.

Załącznik: Uchwała nr 17/2022 RNIH z 12.05.2022 r. ws. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Krzyżanowskiemu

Skład komisji habilitacyjnej: 

1. prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodniczący, 
2. dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – sekretarz, 
3. dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – recenzent, 
4. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent, 
5. prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent, 
6. prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku) – recenzent, 
7. dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – członek.

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym: 

Załączniki:

dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
załącznik: recenzja w postępowaniu dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego
dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
załącznik: recenzja w postępowaniu dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)
załącznik: recenzja w postępowaniu dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego
prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku)
załącznik: recenzja w postępowaniu dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego

Uchwała nr 1/2022 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętym na wniosek dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu.

załącznik: Uchwała nr 1/2022 Komisji habilitacyjnej z 17.11.2022 r. ws. wyrażenia opinii o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Krzyżanowskiemu

Uchwała nr 35/2022 Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Krzyżanowskiemu

załącznik: Uchwała nr 35/2022 Rady Naukowej Instytutu Historycznego z 15.12.2022 r. ws. nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. P. Krzyżanowskiemu