III Seminarium naukowe im. profesora Edwarda Włodarczyka, 12.04.2024 r. 

W dniu 12 kwietnia 2024 r. odbyło się III Seminarium Naukowe im. prof. Edwarda Włodarczyka. W tym roku referaty wygłosiło sześciu referentów: dr hab. Paweł Gut, prof. US (IH US /AP Szczecin), dr Michał Gierke (Książnica Pomorska w Szczecinie), mgr Michał Poźniak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego), mgr Mateusz Zacharewicz (Muzeum Regionalne w Szczecinku), mgr Małgorzata Musiał (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego), dr Wojciech Paduchowski (IPN, Oddział w Krakowie). Seminarium otworzył dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US, moderator obrad oraz dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US, dyrektorka Instytutu Historycznego. Program dostępny jest TUTAJ

 

II Seminarium naukowe im. profesora Edwarda Włodarczyka, 14.04.2023 r. 

W dniu 14.04.2023 r. odbyło się w murach Instytutu Historycznego US II Seminarium naukowe im. profesora Edwarda Włodarczyka. Program tej drugiej edycji Seminarium dostępny jest TUTAJ. Polecamy również krótki reportaż zrealizowany podczas wydarzenia przez Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 

 

Idea Seminarium naukowego im. profesora Edwarda Włodarczyka 

Seminarium naukowe im. profesora Edwarda Włodarczyka to cykliczne wydarzenie mające upamiętnić zmarłego 7 kwietnia 2021 r. prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020, wcześniej Dziekana Wydziału Humanistycznego i Dyrektora Instytutu Historycznego – wówczas Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, znanego historyka, specjalisty z zakresu dziejów społecznych i gospodarczych Szczecina, Pomorza Zachodniego i miast strefy południowego Bałtyku w XIX i XX wieku.

Seminarium stanowi forum prezentacji wyników badań i dyskusji dla naukowców młodszego pokolenia z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się problematyką zbliżoną do zainteresowań badawczych Patrona.

Pierwsze Seminarium naukowe im. profesora Edwarda Włodarczyka odbyło się 8 kwietnia 2022 r. w Audytorium im. Prof. Edwarda Włodarczyka w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego z udziałem młodych badaczy ze Słupska, Gdańska i Szczecina [program]. Rozpoczęła je projekcja niepublikowanego dotąd wywiadu, jakiego w 2018 roku prof. Edward Włodarczyk udzielił Michałowi Majerskiemu, reżyserowi filmu dokumentalno-fabularyzowanego pt.: „Było sobie Pomorze”.

Kolejne edycje tego wydarzenia będę odbywać się co roku w kwietniu. Kierownikiem naukowym Seminarium jest dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US.