Seminarium Naukowe im. Prof. Edwarda Włodarczyka to cykliczne wydarzenie mające upamiętnić zmarłego 7 kwietnia 2021 r. prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020, wcześniej Dziekana Wydziału Humanistycznego i Dyrektora Instytutu Historycznego – wówczas Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, znanego historyka, specjalisty z zakresu dziejów społecznych i gospodarczych Szczecina, Pomorza Zachodniego i miast strefy południowego Bałtyku w XIX i XX wieku.

Seminarium stanowi forum prezentacji wyników badań i dyskusji dla naukowców młodszego pokolenia z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się problematyką zbliżoną do zainteresowań badawczych Patrona.

Pierwsze Seminarium Naukowe im. Prof. Edwarda Włodarczyka odbyło się 8 kwietnia 2022 r. w Audytorium im. Prof. Edwarda Włodarczyka w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego z udziałem młodych badaczy ze Słupska, Gdańska i Szczecina [program]. Rozpoczęła je projekcja niepublikowanego dotąd wywiadu, jakiego w 2018 roku prof. Edward Włodarczyk udzielił Michałowi Majerskiemu, reżyserowi filmu dokumentalno-fabularyzowanego pt.: „Było sobie Pomorze”.

Kolejne edycje tego wydarzenia będę odbywać się co roku w kwietniu. Kierownikiem naukowym Seminarium jest dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US.