Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Temat rozprawy doktorskiej: „Hańba cywilizacyjna”. Zgony niemowląt w Szczecinie pod koniec XIX wieku w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego
Jednostka prowadząca postępowanie: Uniwersytet Szczeciński
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Historycznego
Data wszczęcia postępowania: 26 czerwca 2023 r. 

Załącznik: Uchwała nr 29/2023 Rady Naukowej IH z 06.07.2023 r. ws. wyznaczenia dr. hab. Piotra Rachwała, prof. KUL na recenzenta w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. D. Dziubie

Załącznik: Uchwała nr 30/2023 Rady Naukowej IH z 06.07.2023 r. ws. wyznaczenia dr hab. Sabiny Rejman, prof. UR na recenzentkę w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. D. Dziubie

Załącznik: Uchwała nr 31/2023 Rady Naukowej IH z 06.07.2023 r. ws. wyznaczenia dr hab. Agnieszki Zielińskiej, prof. UMK na recenzentkę w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. D. Dziubie

Załącznik: Uchwała nr 36/2023 Rady Naukowej IH z 06.07.2023 r. ws. powołania komisji doktorskiej w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. D. Dziubie

Rozprawa doktorska „Hańba cywilizacyjna”. Zgony niemowląt w Szczecinie pod koniec XIX wieku w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego

Streszczenie rozprawy doktorskiej „Hańba cywilizacyjna”. Zgony niemowląt w Szczecinie pod koniec XIX wieku w świetle akt Urzędu Stanu Cywilnego Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Roberta Dziuby po polsku i po angielsku

Recenzje rozprawy doktorskiej: 
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Roberta Dziuby – dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Roberta Dziuby – dr hab. Sabina Rejman, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Roberta Dziuby – dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu)

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Roberta Dziuby: Zawiadomienie