Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Wizualność pieczęci jako środek reprezentacji miast Księstwa Pomorskiego w średniowieczu
Jednostka prowadząca postępowanie: Uniwersytet Szczeciński
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Historycznego
Data wszczęcia postępowania: 28 września 2023 r.

Załącznik: Uchwała nr 39/2023 Rady Naukowej IH z 26.10.2023 r. ws. wyznaczenia prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego na recenzenta w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. Ł. Korembie

Załącznik: Uchwała nr 40/2023 Rady Naukowej IH z 26.10.2023 r. ws. wyznaczenia dr. hab. Marcina Hlebionka, prof. UMK na recenzenta w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. Ł. Korembie

Załącznik: Uchwała nr 41/2023 Rady Naukowej IH z 26.10.2023 r. ws. wyznaczenia dr. hab. Marka Wójcika, prof. UWr na recenzenta w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. Ł. Korembie

Załącznik: Uchwała nr 49/2023 Rady Naukowej IH z 26.10.2023 r. ws. powołania komisji doktorskiej w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. Ł. Korembie

 
Rozprawa doktorska:
 

Wizualność pieczęci jako środek reprezentacji miast Księstwa Pomorskiego w średniowieczu

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby
 
Recenzje rozprawy doktorskiej:

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski) 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby – dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby – dr hab. Marek Wójcik, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby: 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Koremby

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historycznego US: 

Uchwała nr 7/2024 Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Korembie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia