(Pozycje są uporządkowane zaczynając od najnowszego roku publikacji, natomiast w każdym roku według kolejności alfabetycznej. Po kliknięciu na aktywną miniaturę okładki otwiera się właściwa strona wydawnictwa.)

 

MONOGRAFIE 2021

The Archaeology of Slavery in Early Medieval Northern Europe. The Invisible Commodity, red. Felix BIERMANN, Marek Jankowiak, Cham: Springer International Publishing, 2021.

BIERMANN Felix, Kieseler Andreas, Die Burgwälle von Lenzen-Neuehaus und Lenzersilge.  Archäologische Forschungen zum Frühgeschichtlich-mittelalterlichen Befestigungswesen in der westlichen Prignitz, Rahden, Westf VML Vlg Marie Leidorf, 2021.

Dogonowie z bliska, wybór teksty i redakcja Jacek ŁAPOTT, t. II, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Frąckowiak Piotr, GAZIŃSKI Radosław, Dzieje szczecińskiej ekonomii, t. 1: Trudne początki (1946–1955), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Maski i oblicza komunizmu w kinematografii, red. Maciej Kowalski, Tomasz SIKORSKI, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Na straży pamięci. 60 lat Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego, red. Radosław SKRYCKI, Mieszkowice: Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, 2021.

Monumenta Hofbaueriana: Acta quae ad vitam S. Clementis Hofbauer referuntur. Fasc. 18 / zebrali, z rękopisu odczytali i opracowali: Paulina DĄBROSZ-DREWNOWSKA, Łukasz Mulak, Kazimierz Piotrowski; tłumaczenie Paulina DĄBROSZ-DREWNOWSKA z jęz. francuskiego, Janusz Serafin z jęz. niemieckiego, Adam Owczarski z jęz. włoskiego, Wasyl Kminskyi z jęz. ukraińskiego; redakcja: Paulina DĄBROSZ-DREWNOWSKA, Kazimierz Piotrowski, Wasyl Kaminskyi, Adam Owczarski, Maciej Sadowski, Piotr Chyła, Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2021.

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej. Wybrane problemy, red. Paweł MIGDALSKI,  Poznań-Stargard: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Archeologiczno-Historyczne Stargard, 2021.

PATLEWICZ Barbara, Tomczyk Ryszard, Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

PISKORSKI Jan M., Gorzka sól historii. Migracje i transformacje, Warszawa: Bellona, 2021.

 

PISKORSKI Jan M., Pomeranika, Warszawa: Bellona, 2021.

Ptaszyńska Magdalena, PTASZYŃSKI Radosław, Skalpel ’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy, Kraków: Universitas, 2021.

SIKORSKI Tomasz, Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956–1989), Warszawa: IPN, 2021.

SIKORSKI Tomasz, WĄTOR Adam, Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze, Warszawa: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Neriton, 2021.

„Satelici”. „Satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/45–1989), red. Radosław PTASZYŃSKI, Tomasz SIKORSKI, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2021.

Studia i szkice z dziejów Dębna, red. Radosław SKRYCKI, Dębno: Wyd. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

Szczecińskie Studia nad Starożytnością. T. IV: Wojskowość w świecie starożytnym, red. serii Danuta OKOŃ, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK Anna, „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany”. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945–1989, Szczecin-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021.

Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego: Narodziny i pierwsze lata działalności Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, oprac. Radosław GAZIŃSKI, Kazimierz Kozłowski, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021.

 

MONOGRAFIE 2020

Leon Babiński, Warszawa wieku mego, wstęp i redakcja naukowa Janusz FARYŚ, Henryk WALCZAK, Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2020.

CICHOCKA Marta, Na niwie niepodległej wiedzy. Archiwum myśli Aleksandra Świętochowskiego na temat państwa i narodu. Wybór z lat 1871–1938, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020.

Filipa Hainhofera dziennik podróży zawierający obrazki Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, tł. Krzysztof Gołda, red. nauk. Radosław SKRYCKI, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020.

„Jeden naród o dwóch sztandarach” Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921–1926. Dokumenty i materiały / „Un singur popor cu două drapele” Alianţa polono-română (1918) 1921–1926. Documente şi materiale, red. Krzysztof Nowak, Henryk WALCZAK, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.

HACKMANN Jörg, Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zur Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950), Wiesbaden: Harrasowitz, 2020.

Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, red. Paweł GUT, Marcin Hlebionek, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020.

SIEMIANOWSKI Jordan, Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020.

SIKORSKI Tomasz, Prekursorzy zielonego anarchizmu. La Belle Époque. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

WĄTOR Adam, Liga Narodowa w Galicji-Małopolsce i jej działacze, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

WŁODARCZYK Edward, Studia z dziejów pruskiej gospodarki i polityki morskiej w latach 1815–1939, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020.