• Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe

 

  • Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem