Aktualności

  • 17 CZERWCA 2021
  Prof. Jörg Hackmann Naukowcem Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

  Prof. Jörg Hackmann Naukowcem Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

  Niezmiernie nam miło poinformować, że w ramach tegorocznej edycji Konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Jörg Hackmann jest laureatem w grupie nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych. Celem konkursu jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonanych przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Laureatki i laureatów wyłania Rektor US. 

  więcej
  • 16 CZERWCA 2021
  II Forum Doktorantów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

  II Forum Doktorantów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zapraszamy na II Forum Doktorantów Instytutu Historycznego US, które odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w trybie online na MS Teams. Program można pobrać tutaj. Poniżej podany jest również link do wydarzenia:  https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MDhhMjNhMzItMGRiZS00ZTFmLTg4YzEtOWRiYTdiODFlNT Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05- a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22fef3af59-a114-423a-b62c- c22096ca6034%22%7d 

  więcej
  • 13 CZERWCA 2021
  Rekrutacja 2021/2022 – Informator Instytutu Historycznego US

  Rekrutacja 2021/2022 – Informator Instytutu Historycznego US

  Już 14.06.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2021/2022! Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów można znaleźć w Informatorze Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dołącz do nas! 

  więcej
  • 9 CZERWCA 2021
  Studia Maritima, t. XXXIII

  Studia Maritima, t. XXXIII

  Ukazał się najnowszy, anglojęzyczny tom czasopisma „STUDIA MARITIMA” wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pod redakcją naukową prof. dr. hab. Adama Makowskiego. W XXXIII tomie szczególnie polecamy artykuły: dr Małgorzaty Cieśluk pt.: „Bandits and/or pirates – the meaning of the words ὁ λῃστής and ὁ πειρατής in ancient Greek novel” (s. 9–32) oraz mgr. Emila Chróściaka,

  więcej
  • 1 CZERWCA 2021
  Newsletter Instytutu Historycznego US, V/2021

  Newsletter Instytutu Historycznego US, V/2021

  Publikacje, konferencje, projekty naukowe, działania popularyzatorskie, Dzień Otwarty 2021… Jak maj wyglądał w Instytucie Historycznym US można się dowiedzieć jednym kliknięciem. Najnowszy Newsletter IH już jest dostępny tutaj. Zapraszamy do lektury! 

  więcej
  • 31 MAJA 2021
  Mare – Pomerania – Confinium

  Mare – Pomerania – Confinium

  W maju 2021 r. po kilku miesiącach prac gabinetowych projekt Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet”

  więcej