Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

– historia, archeologia, studia nad wojną i wojskowością, media i cywilizacja, stosunki międzynarodowe, menedżer dziedzictwa kulturowego

Aktualności

  • 5 LISTOPADA 2020
  Informator inny niż wszystkie

  Informator inny niż wszystkie

  Nowa oferta edukacyjna dla przyszłych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego jest już dostępna. Informator ma w sobie coś, czego nie miał dotąd żaden inny.

  więcej
  • 29 PAźDZIERNIKA 2020
  dr hab. Adam Makowski profesorem „belwederskim”

  dr hab. Adam Makowski profesorem „belwederskim”

  Dyrektor Instytutu Historycznego, dr hab. Adam Makowski, decyzją prezydenta RP z 21 września 2020 roku, otrzymał tytuł profesora.   Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

  więcej
  • 28 PAźDZIERNIKA 2020
  Stanowisko Dyrektora IH

  Stanowisko Dyrektora IH

  Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Instytutu Historycznego, Wstępując w szeregi wspólnoty akademickiej ślubowaliśmy między innymi niestrudzenie dążyć do prawdy, dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie, postępować uczciwie, w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku. Dziś, gdy w czasie dramatycznego zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich ogromne emocje niepotrzebnie zostały wyzwolone ponownym otwarciem konfliktu ideologicznego, rolą ludzi Uniwersytetu

  więcej
  • 26 CZERWCA 2020
  Wyniki konkursu na granty dla doktorantów

  Wyniki konkursu na granty dla doktorantów

  Został rozstrzygnięty konkurs na granty naukowe dla doktorantów w Instytucie Historycznym.    LISTA RANKINGOWA DO POBRANIA W FORMACIE PDF   Do 9 lipca 2020 r. zainteresowani mogą składać odwołania do Dyrektora Instytutu Historycznego. Po upływie tego terminu wyniki się uprawomocnią.

  więcej
  • 9 CZERWCA 2020
  Granty dla doktorantów

  Granty dla doktorantów

  Dyrektor Instytutu Historycznego ogłasza konkurs na granty dla doktorantów IH. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie: Grant dla doktorantów 2020.

  więcej
  • 2 CZERWCA 2020
  Tomasz Sikorski profesorem zwyczajnym

  Tomasz Sikorski profesorem zwyczajnym

  Dr hab. Tomasz A. Sikorski decyzją prezydenta RP z dn. 11 maja 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

  więcej