W dn. 16.04.2024 r. odbyło się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego dyskusja panelowa wokół tomu „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945„, pod. red. Piotra Długołęckiego (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021), który stanowi „pierwszą źródłową próbę całościowego ukazania uwarunkowań i mechanizmów działań realizowanych przez polski rząd na uchodźstwie wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej” (ze Wstępu). Z Redaktorem tomu dyskutowali dr hab. Eryk Krasucki, prof. US oraz prof. dr hab. Henryk Walczak z naszego Instytutu.