Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe 

 

 

 

Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem