W ramach I rozstrzygnięcia w Programie NPRH Fundamenty 13, wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania jest projekt pt. „Rzeczpospolita Obojga Narodów z perspektywy księstw pomorskich” (kwota: 627.739 zł). Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028 pod kierunkiem dr. hab. Pawła Guta, prof. US (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego / Archiwum Państwowe w Szczecinie). W skład zespołu badawczego wchodzą, z naszego Instytutu: prof. dr hab. Radosław Gaziński, dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US i dr Małgorzata Cieśluk, oraz – z UMK w Toruniu – dr hab. Waldemar Chorążyczewski. 
Podstawowym celem projektu jest poznanie w oparciu o pełną bazę źródłową zgromadzoną w archiwach polskich i niemieckich relacji łączących Pomorze z Polską w XVI-XVII wieku. Badane sąsiedzkie stosunki między obu krajami i dworami będą odnosić się zarówno do relacji politycznych, społecznych, jak i ekonomicznych. Otrzymany w ten sposób wielowymiarowy obraz wzajemnych relacji i kontaktów powinien ukazać w pełnym świetle stosunki między obu krajami od początku XVI wieku do czasu wymarcia dynastii Gryfitów (1637 r.).