W dn. 29 czerwca 2023 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Boridczenki, absolwenta studiów III stopnia z historii na Wydziale Humanistycznym US. Mgr S. Boridczenko na seminarium prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyka przygotował rozprawę pt.: „Obraz stosunków polsko-rosyjskich w literaturze szkolnej Imperium Rosyjskiego (1721–1917). Promotorką pomocniczą była dr Barbara Patlewicz. Uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia przyjęła Rada Naukowa Instytutu Historycznego na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2023 r.