Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Uniwersyteckiego (nr 4-6/2023), dostępnego w całości tutaj. Numer zawiera m.in. wspólny tekst prof. dr. hab. Jörga Hackmanna, dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) US, oraz dr. hab. prof. US Pierre’a-Frédérika Webera, zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego US, nt. umiędzynaradawiania naszego Instytutu, szczególnie w obszarze bałtyckim- zarówno w nauce jak i w dydaktyce. Polecamy zatem szczególnie strony 65-66!