REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA RUSZA! 

Chodzi Ci po głowie rozpoczęcie kierunku na studiach magisterskich?

Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość! 𝟮𝟯.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟯 startuje rekrutacja śródroczna
na studia rozpoczynające się od semestru letniego. 

W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego nasza oferta w ramach
rekrutacji śródrocznej obejmuje kierunki: 

 

Rekrutacja na studia: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/

Ogłoszenie wyników już 𝟮𝟰.𝟬𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟯! 

 

NASZA OFERTA:

Studia I stopnia: 

Archeologia, Historia, Media i Cywilizacja, Stosunki Międzynarodowe.

Studia II stopnia: 

Archeologia, Historia, Menedżer Dziedzictwa Kulturowego, Stosunki Międzynarodowe.

Pobierz informator: http://informator.usz.edu.pl/

Zarejestruj się i sprawdź terminy rekrutacji na studia I i II stopnia: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus/index.php

Chcesz porozmawiać z doradcą edukacyjnym lub zawodowym?
Umów się na spotkanie: https://doradztwo.usz.edu.pl/

 

NOWOŚĆ! Studia magisterskie na kierunku Menedżer Dziedzictwa Kulturowego w formie hybrydowej i w trybie popołudniowym:

Aktualności