Ukazała się nowa monografia autorstwa dr. hab. Dariusza Chojeckiego, prof. US pt. „Rozmieszczenie – zanikanie – Zagłada. Losy żydowskich mieszkańców pogranicznego miasta Trzcianka (Schönlanke) w dobie rządów nazistowskich” (Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Witora Stachowiaka, 2023). „[…] Autor udowadnia, że przy odpowiednim metodologicznym podejściu orza uzupełnieniu [źródeł kartograficznych i statystycznych] o dodatkowy materiał dokumentacyjny można stworzyć sugestywny obraz zanikania społeczności trzcianeckich Żydów w okresie nazistowskim i ich definitywnego końca w czasie Zagłady. […] Jest to więc praca oparta o bardzo czytelny koncept: ‘zanikanie’ pokazane jest tutaj jako proces, który jest analizowany przez wykorzystanie precyzyjnie dobranych problemów/przypadków, do opisu których dobrane są różnorodne typy źródeł. Gdyby poszukać historiograficznej analogii, wskazałbym na pracę, która dotyczy tego samego okresu z dziejach, ale innej rzeczywistości geograficznej i politycznej. Mam na myśli monumentalną pracę Karla Schlögela Terror i marzenia. Moskwa 1937, która specyfikę wskazanego czasu pokazuje przy pomocy różnorodnych, często bardzo zaskakujących, wydarzeń i dokumentów. W pracy prof. Chojeckiego znajduje się ten sam rodzaj myślenia historycznego.” (Fragment recenzji dr. hab. Eryka Krasuckiego, prof. US)