Ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego monografia dr hab. Barbary Ochendowskiej-Grzelak pt. „Franz Kugler (1808–1858), Hans Lutsch (1854–1922) i Hugo Lemcke (1835–1926). Z dziejów badań nad historią sztuki Pomorza Zachodniego”.
  
„Opracowanie wpisuje się w aktualny nurt badań nad historią historii sztuki, obecny w coraz większym stopniu także w nauce polskiej. Autorka już swoimi wcześniejszymi publikacjami w istotny sposób wzbogaciła zasób wiedzy w tej dziedzinie, omawiana monografia jest kontynuacją i rozwinięciem jej wcześniejszych prac. Badania prezentowane w omawianej rozprawie są z jednej strony wyraźnie skupione na wybranym wycinku historiografii artystycznej: historii badań sztuki Pomorza, z drugiej jednak strony należy podkreślić, że jest to fragment dziejów historii sztuki daleko wyrastający ponad regionalne ograniczenia. (…) Praca Barbary Ochendowskiej-Grzelak w istotny sposób zwiększa zasób wiedzy o tym pionierskim okresie historii sztuki jako nauki.” (Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Jarzewicza) 

Autorce serdecznie gratulujemy!