W maju 2021 r. po kilku miesiącach prac gabinetowych projekt Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet” wszedł w końcu w fazę realizacji.

Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy transgranicznej instytucji, prowadzących działalność edukacyjną i naukową, wymianę doświadczeń oraz dalszą intensyfikację działań naukowych i dydaktycznych. Obejmuje on ponad 35 wydarzeń, w tym 25 organizowanych przez US: konferencji, seminariów, szkół letnich, warsztatów, wyjazdów studyjnych na tematy związane z szeroko pojętymi tematami związanymi z pograniczami i regionem Bałtyku. Odbiorcami projektu są w pierwszym rzędzie studenci i pracownicy oraz wszyscy zainteresowani tematyką spotkań, która osnuta jest wokół zagadnień związanych z trzema problematykami tytułowymi: morzem, Pomorzem i pograniczami. Pierwszym wydarzeniem naukowym projektu była międzynarodowa konferencja „BORDER FEARS IN THE BALTIC, 1918–1991” (Lęki pograniczne na obszarze bałtyckim 1918–1991), w dniach 27-29 maja br.

Liderem projektu jest Uniwersytet Szczeciński, partnerami Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Muzeum Miejskie w Schwedt, zaś partnerami wspierającymi: Instytut Historyczny Uniwersytetu w Greifswaldzie, Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. Pomysłodawcą, autorem i kierownikiem projektu jest dr Paweł Migdalski, ponadto osobami z IH odpowiedzialnymi za poszczególne wydarzenia są: prof. dr hab. Jörg Hackmann, dr hab. Marcin Majewski, prof. US, dr hab. Rafał Simiński, dr Tomasz Ślepowroński oraz dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US.

W ostatnim czasie zostały uruchomione witryny projektu, gdzie znajdą Państwo dalsze informacje (przez kliknięcie na poszczególne aktywne ikonki poniżej): 

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Numer projektu – INT198. Całkowity budżet projektu: 437.378,25 Euro ~ 1.858.857,69 zł.