Gabinet: 082

Konsultacje: czwartek 09:00-09:45, piątek 09:00-09:45

Kontakt: pierre.weber@usz.edu.pl lub weberpf17@yahoo.fr

Magister filologii germańskiej i historii (Paryż, 2003 r.). Doktor nauk w zakresie historii stosunków międzynarodowych (Paryż, 2006 r.). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii (Szczecin, 2017 r.)

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej:

Université Catholique de l’Ouest w Angers (Francja), 1998-2001. Studia magisterskie w Angers, 2001-2002, oraz w Paryżu na Uniwersytecie Paris III – Sorbonne Nouvelle, 2002-2003. Kierunki: germanistyka i historia.

Studia doktoranckie w Paryżu (Sorbona), Darmstadt (Niemcy), Berlinie oraz Warszawie, 2003-2006. Stypendia naukowe francusko-polskie (francuskiego MSZ i polskiego MNiSW) oraz i niemieckie (DAAD). Praca doktorska na temat procesu normalizacyjnego w stosunkach polsko-niemieckich podczas zimnej wojny (zob. Publikacje i dorobek naukowy). W tym czasie studia licencjackie na Katedrze Polonistyki INALCO (Institut de Langues et Civilisations orientales) w Paryżu, 2002-2005. W dodatku letnie szkoły języka polskiego we Wrocławiu (2003) i w Lublinie (2004, 2005).

Kwalifikacja na tytuł „maître de conférences” przez Główną Komisję francuskich Uniwersytetów (Conseil national des Universités, CNU), 2007.

W latach 2007-2015 profesor wizytujący, później adiunkt (2016 r.) a następnie adiunkt habilitowany (od 2017 r.) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział w kilkudziesięciu konferencjach ogólnokrajowych lub międzynarodowych w Polsce i zagranicą, m.in. we Francji, w Niemczech, w Luksemburgu, w Estonii, w Rosji, w Chinach, w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zakres badań:

– stosunki Niemiec z krajami Europy Środkowej po roku 1945; stosunki polsko-francuskie; interakcje francusko-niemiecko-polskie w latach 1945-1989/90 oraz we współczesności; procesy normalizacyjne Wschód/Zachód; emocje (m.in. strach) w stosunkach międzynarodowych

– historia kultury Francji i obszaru francuskojęzycznego

– komunikacja międzykulturowa

Publikacje i dorobek naukowy:

Wszelkie szczegóły na ORCID, zobacz https://orcid.org/0000-0002-3513-3597