Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. BORDER FEARS IN THE BALTIC, 1918–1991, która odbędzie się 27–29 maja 2021 r. online przez ZOOM. Program wraz z poszczególnymi potrzebnymi linkami dostępu dla słuchaczy na każdy dzień konferencji znajdą Państwo na stronie wydarzenia, http://mare.usz.edu.pl/wydarzenia/ (dostępnej w trzech językach). Konferencja będzie po angielsku oraz po polsku z tłumaczeniem symultanicznym. Wydarzenie jest częścią projektu dr. Pawła Migdalskiego „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet“ (numer projektu – INT198), realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pytania dot. konferencji prosimy skierować do organizatora wydarzenia, dr. hab. Pierre’a-Frédérica Webera, prof. US