Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w dn. 23–25.11.2023 r. organizuje konferencję naukową pt. Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie” dla uczestników projektu FMP-004-23 Interreg VI A Kultura i zrównoważona turystyka. W 2023 roku przypada 500. rocznica śmierci Bogusława X, zwanego Wielkim. Został on zapamiętany jako wybitny polityk i reformator, a przede wszystkim władca, który wprowadził Księstwo Pomorskie w epokę nowożytnych przemian gospodarczych i społecznych. Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy o Pomorzu Zachodnim w okresie panowania Bogusława X, z uwzględnieniem kontekstów historycznych oraz miejsca regionu w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym świecie. Ukazane zostaną powiązania z innymi podmiotami państwowymi i stan wewnętrzny monarchii pomorskiej. Konferencja będzie prowadzona przez moderatora dr. hab. Pawła Guta, prof. US, wykłady wygłoszą zaproszeni prelegenci z Polski oraz z Niemiec (będą one tłumaczone symultanicznie).