Wszystkich prowadzących badania z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych miast i północno-zachodnich ziem polskich a także regionu Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem XVIII-XX wieku zapraszamy do udziału w III Seminarium Naukowym im. prof. Edwarda Włodarczyka, które odbędzie się w dn. 12.04.2024 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Seminarium ma integrować naukowców zajmujących się wspomnianą problematyką, jako obszarem badań Patrona oraz stanowić forum dyskusji nad realizowanymi projektami, zwłaszcza w ramach rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres dyrektor.his@usz.edu.pl do 29.02.2024 r. Powinny zawierać: tytuł/stopień, imię i nazwisko, afiliację, temat wystąpienia i jego zapowiedź (do 1.200 znaków). Informację o porządku wystąpień oraz szczegółach organizacyjnych seminarium będą przekazane zainteresowanym do 08.03.2024 r. Udział w Seminarium nie wiąże się z wniesieniem opłaty konferencyjnej. Referenci otrzymują zwrot kosztów podróży i certyfikaty uczestnictwa.