W dniu 16.05.2023 r. Instytut Historyczny US i Wydział Prawa i Administracji US zaprosiły profesora Markijana Malskiego, Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki i byłego Ambasadora Ukrainy w Polsce (2010-2014) na wykład gościnny pt. „Ukraińska formuła pokoju w nowym ładzie międzynarodowym”. Wystąpienie naszego Gościa spotkało się z żywym zainteresowaniem studentów, którzy zadali liczne pytania podczas dyskusji. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za refleksje nad obecną sytuacją Ukrainy oraz jej przyszłym miejscem w Europie po zakończeniu wojny- дякуємо!