Dr hab. Tomasz A. Sikorski decyzją prezydenta RP z dn. 11 maja 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!