W dn. 01.02.2024 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty/ki Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu realizowanego w programie NCN OPUS-21, pt. Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921–1938). Historia, kadry, kultura organizacyjna. Komisja zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury mgr. Filipa Przytulskiego. Cała treść protokołu z posiedzenia komisji dostępna jest tutaj