Historia na Uniwersytecie Szczecińskim wśród najlepszych w Polsce! Według ogłoszonego dziś rankingu kierunków studiów PERSPEKTYWY 2023 znajdujemy się na 7. pozycji wśród 24 uczelni publicznych kształcących na kierunku historia. Znaczący skok odnotowały także stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Szczecińskim, które w tym roku uplasowały się na 11. miejscu (awansując z 16.) wśród 22 uczelni publicznych prowadzących studia na tym kierunku.