Nazwa stanowiska: Stypendysta/ka NCN w ramach projektu realizowanego w programie NCN OPUS-21, pt. Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921–1938). Historia, kadry, kultura organizacyjna. Wszelkie niezbędne informacje o wymaganiach, zadaniach, warunkach i okresie zatrudnienia, wysokości stypendium oraz wymaganych dokumentach dostępne są TUTAJ wraz z regulaminem konkursu NCN. Uwaga: termin nadsyłania ofert – 31.01.2024 r.