Profesorowi Henrykowi Walczakowi z powodu śmierci Mamy składamy szczere wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Instytutu