W dn. 17.11.2023 r. w Operze na Zamku odbyła się 23. gala wręczenia prestiżowych nagród Zachodniopomorskie Noble. W dziedzinie nauk humanistycznych Kapituła Konkursu na czele ze światowej sławy astronomem prof. Aleksandrem Wolszczanem przyznała Zachodniopomorskiego Nobla za rok 2022 pracownikom i pracowniczkom Instytutu Historycznego US, którzy pod kierunkiem dr. hab. Pawła Guta, prof. US przetłumaczyli z języka niemieckiego, łaciny i greki na język polski oraz krytycznie i naukowo opracowali wraz z przygotowaniem wstępu i komentarzy historycznych trzytomowe dzieło pt.: Paul Friedeborn, Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku], Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, 2022, T. I: ss. 215; T. II: ss. 240; T. III: ss. 217. Skład zespołu: dr hab. Paweł Gut, prof. US, kierownik zespołu (IH US / Archiwum Państwowe w Szczecinie), dr hab. Agnieszka Gut, prof. US (IH US), dr hab. Rafał Simiński (IH US), dr Małgorzata Cieśluk (IH US), prof. dr hab. Edward Rymar (emerytowany pracownik IH US), mgr Jerzy Grzelak (były pracownik IH US, obecnie pracownik Zamku Książąt Pomorskich Prace. 

Przekład, opracowanie i publikacja zostały sfinansowane w ramach projektu koordynowanego przez Barbarę Igielską – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. INT 188 „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze. Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w partnerstwie z Dominikanerkloster w Prenzlau w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Publikacja stanowi pierwsze pełne tłumaczenie kroniki Szczecina z 1613 r. napisanej przez Paula Friedeborna, sekretarza Rady Miejskiej Szczecina i późniejszego burmistrza miasta. Dzieło było dedykowane ks. Filipowi II, ówczesnemu władcy Pomorza. To jedno z kluczowych źródeł historycznych umożliwiających badanie przeszłości Szczecina, Pomorza, dynastii Gryfitów oraz państw sąsiednich.

Publikacja Historycznego opisu miasta Szczecina z 1613 r. jest wydarzeniem bez precedensu dla życia środowiska humanistycznego Pomorza Zachodniego. To kanoniczne źródło historyczne, które zostało opracowane w ten sposób, aby mogli z niego skorzystać nie tylko badacze, czy miłośnicy dziejów miasta, ale wszyscy którzy interesują się historią i kulturą dawnych epok. Kronika jest dostępna online na stronie Zamku Książąt Pomorskich https://zamek.szczecin.pl/wydarzenie/bez-kategorii/historyczny-opis-miasta-szczecina/