Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na XV Sympozjum Naukowe pt. „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo”, które odbędzie się w Szczecinie 22-23 września 2022 r. w IH, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin. Sympozjum zostało zorganizowane przez Zespół Badań nad Pamięcią Społeczną IH pod kierownictwem dr. hab. Piotra Briksa, prof. US, z udziałem prof. dr hab. Danuty Okoń, dr Małgorzaty Cieśluk oraz dr Pauliny Dąbrosz-Drewnowskiej. Program dostępny jest TUTAJ