Ukazał się XXXV tom rocznika „Studia Maritima” (redaktor naczelny: prof. dr hab. Adam Makowski), który zawiera m.in. artykuły pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego- dr hab. Anny Szczepańskiej-Dudziak, prof. US oraz dr. Jordana Siemianowskiego. Zachęcamy do zapoznania się z całym numerem czasopisma, dostępnym TUTAJ