Stanowisko: adiunkt

Gabinet: 147

e-mail: marta.cichocka@usz.edu.pl

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w 2008 roku. Moja praca magisterska, napisana pod kierunkiem p. prof. Karola Olejnika, poświęcona była analizie idei społecznych i politycznych Braci Polskich.

W roku 2016 obroniłam rozprawę doktorską pt. Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, której promotorem był p. prof. Adam Makowski.

W ramach badań naukowych interesują mnie zagadnienia związane z historią tolerancji w Polsce, zwłaszcza w XIX i XX wieku oraz historia społeczna Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej.

 

Osiągnięcia:

  • stypendium Ośrodka Pamięć i Przyszłość
  • Wybrane publikacje:

Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945-1951 – wybrane perspektywy, [w:] „Studia Maritima” 2017, vol. XXX;

Na marginesie Kościoła. Księża-patrioci na Pomorzu Zachodnim w latach 1949-1956, [w:] Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością a przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Bielfeld 2017;

Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Powiat drawski na tle regionu, [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Odsłona druga, red. E. Krasucki, Drawsko Pomorskie 2017;

Zdeterminowani. Fragmenty życiorysów trzech rządców kurii gorzowskiej (1945-1956), „Polish Biographical Studies” 2016, nr 4;

Aktywność i charakterystyka katolików świeckich na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Wnioski z wyników przeprowadzonych badań statystycznych, [w:] SENSUS CATHOLICUS. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy aktywność – myśl. W setną rocznicę urodzin Jerzego Turowicza. W 105. rocznicę urodzin Stanisława Stommy, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014;

Napływ duchowieństwa rzymskokatolickiego na Pomorze Zachodnie w latach 1945-1956,  [w:] „Przeszłość demograficzna Polski”, 36, 2014;

(współredakcja) Historia 2.0, red. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak, Lublin 2014;

Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego wobec Pomorza Zachodniego w latach 1949-1953,[w:] Stabilizacja polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. W. Kucharski, Wrocław 2013;

Siostry. Zgromadzenia zakonne w służbie zdrowia w czasach Polski Ludowej na przykładzie Pomorza Zachodniego,[w:] „Miscellanea Anthropoligica et Sociologica”, Disease, illness, seakness. Obraz choroby w polskim społeczeństwie, 14 (2), 2013;

Rozdziały w monografii Gryfice. Dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013: Rzemiosło miejskie; Handel i aprowizacjaRolnictwo w mieścieTurystyka.