Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mgr Maksymilian Dzikowski, przygotowujący rozprawę na seminarium dr. hab. Grzegorza Kiarszysa, prof. US, pracownika Katedry Archeologii US, oraz mgr Anna Sienkiewicz, przygotowująca rozprawę na seminarium prof. dr. hab. Tomasza Sikorskiego (oboje doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego) otrzymali na okres 12 miesięcy stypendium z zakresu upowszechniania kultury w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Projekt mgr. Dzikowskiego ma służyć upowszechnieniu wiadomości o najdawniejszych dziejach Polski oraz o celach i metodach archeologii oraz prowadzeniu prelekcji i warsztatów z wykorzystaniem elementów „żywej historii” / rekonstrukcji historycznej, zaś mgr Sienkiewicz będzie się zajmowała w swoim projekcie wybranymi wątkami z historii polskiej mody drugiej połowy XX wieku. Obojgu oraz Promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!