Ukazał się najnowszy, anglojęzyczny tom czasopisma „STUDIA MARITIMA” wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pod redakcją naukową prof. dr. hab. Adama Makowskiego. W XXXIII tomie szczególnie polecamy artykuły: dr Małgorzaty Cieśluk pt.: „Bandits and/or pirates – the meaning of the words ὁ λῃστής and ὁ πειρατής in ancient Greek novel” (s. 9–32) oraz mgr. Emila Chróściaka, doktoranta z dyscypliny historia w Szkole Doktorskiej US pt.: „Szczecin’s Maritime Timber Trade and Deliveries to Spain Between 1750 and 1760 on the Basis of Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten” (s. 149–164). Zapraszamy do lektury