email: trembowla@wp.pl

Wykształcenie:

magister historii, Uniwersytet Szczeciński (1989).

 

Kolejne stopnie naukowe:

doktorat – Uniwersytet Szczeciński (1994);

habilitacja– US (2010).

 

Główne zainteresowania badawcze: historia nowożytna, dzieje cywilizacji europejskiej i azjatyckiej, historia wojskowości, propaganda, historia i współczesność Azji, organizacje międzynarodowe, dzieje karty pocztowej.

 

Publikacje: autorka kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. Życie codzienne szlachty polskiej w epoce sarmatyzmu (Szczecin 1998); Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej (Szczecin 2008); Damnatio memoriae europejskiej kulturze politycznej(Szczecin 2011) [współredakcja]; Kobieta w kulturze politycznej świata(„Przegląd Zachodniopomorski” 2012, nr 2) [współredakcja numeru specjalnego]; Takeshima Day-Dokdo Day. The Japanese- South Korean Dispute over Dokdo/Takeshima Islands in the Media [w:] The Asian values discourse-myths, paradoxes, perspectives (Toruń 2014); Obraz stosunków polsko-japońskich w prasie japońskiej I na japońskich stronach internetowych [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI w. (Katowice 2014); Education for peace: the role of the Peace Boat in building a basis for agreement among Asian feuding countries [w:] Aspects of contemporary Asia. Security and economy (Toruń 2015); Doświadczenia jednostek i społeczeństw w starożytności, jako argument w propagandzie staropolskiej [w:] Elity w świecie starożytnym. Szczecińskie studia nad starożytnością, vol.III (Szczecin 2015).Międzynarodowe implikacje awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wybrane aspekty problemu, red. Gałaj-Dempniak R., (Szczecin 2015); Stosunki polsko-japońskie w latach 2014-2016 Gałaj-Dempniak, M. Pozorski, w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, (Katowice 2016); Powinności żołnierskie w kazaniach ks. Fabiana Birkowskiego, [w]: Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, (Szczecin 2016);The Japanese Red Cross in the struggle against the effects of Fukushima, [w]: Political and security policy in Asia. Challenges, perspectives, implications, red. Joanna Marszałek-Kawa, (Toruń 2016);Trauma dzieciństwa w kinematografii chińskiej, [w]: „Wykluczeni” Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Zbiór studiów, red. M. Kowalski, T. Sikorski, (Radzymin- Warszawa 2017);The Refugee Issue from the JapanesePerspective, w: The Changing Role of Asia. SelectedCurtural and EducationalAspects, red. J. Marszałek-Kawa, (Toruń 2017).

Zajmowane stanowiska służbowe:

asystent– stażysta (1994);

adiunkt (1995-2011);

profesor US (2011-).