Gabinet: 054

Email: radoslaw.ptaszynski@usz.edu.pl

Historyk, politolog, socjolog; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce po drugiej wojnie światowej, biografistyki, myśli politycznej, relacji państwo-Kościół, stosunków polsko-amerykańskich, polsko-francuskich i polsko-żydowskich po 1945 r. Pracownik Ośrodka Badań Biograficznych US, sekretarz redakcji Polish Biographical Studies; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie; publikował m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”; „Newsweeka”; stypendysta Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nominowany do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego (2019), Nagrody Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego (2018, 2019), Nagrody im. Jana Długosza (2019). Laureat Zachodniopomorskiego Nobla.

Prace zawarte:

Skalpel’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy, wyd. Universitas, Kraków 2021 (wspólnie  z M. Ptaszyńską)

Książka pod patronatem honorowym Muzeum Żydów Polskich Polin

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Szczeciński 

Publikacja wydana pod patronatem i dzięki wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego

Recenzje i omówienia:

Anna Frajlich-Zając, Księga przecięta,księga zrośnieta? O ksiażce Skalpel’68, Kultura Liberalna, nr 653, 13 VII 2021

Michał Przeperski, Zbędni ludzie, Więź 9 VI 2021

Joanna Szczęsna, Skalpel’68. Lekarze, którzy zetknęli się z historią spuszczoną z łańcucha, Gazeta Wyborcza 2 VII 2021 

Eryk Krasucki, Precyzyjne cięcie, Polityka 30 III 2021

Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, wyd. Znak, Kraków 2018

 

Recenzje i omówienia:

Andrzej Wielowieyski, Krótki wykład z dziejów stommizmu, „Ale Historia”, 11.06.2018

Maciej J. Nowak, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy. Między Gomułką a Wyszyńskim, Rzeczpospolita 5.08.2018

Inna polityka jest możliwa z Radosławem Ptaszyńskim rozmawia Adam Zadworny „Gazeta Wyborcza” Szczecin 15.06.2018

Przemysław Pazik https://histmag.org/Radoslaw-Ptaszynski-Stommizm.-Biografia-polityczna-Stanislawa-Stommy-recenzja-16952

Trzeci punkt widzenia, TVP Kultura https://vod.tvp.pl/video/3-punkt-widzenia,08042018,36441857

A. Orzełek, Minimalizm i maksymalizm a „stommizm”. Refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Res Historica nr 46 (2018)

Pisma wybrane Stanisława Stommy, t. 1-3, wstęp wybór i opracowanie, wyd. Universitas, Kraków 2017

Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji Jana Michalskiego (Lozanna) oraz  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                   

   Recenzje i omówienia:

Wolfgang Pailer, Ausgewählte Schriften des katholischen Intellektuellen Stanisław Stomma. Eine Buchbesprechung,  “Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” nr 11, 2017/2018

Aleksander Hall, Stanisław Stomma: ugoda to nie kapitulacja. Zasada „wszystko albo nic” nie działa w polityce, „Ale Historia” 26 III 2018

Stanisław Stomma. Prawicowiec z sercem po lewej stronie, rozmowa z prof. Andrzejem Romanowskim, „Gazeta Wyborcza Kraków” 19 I 2018

Adam Michnik, Obowiązek chrześcijanina w świecie polityki,  Wiez.pl

Paweł Kopeć, Adam Michnik: Polskiej debacie przydałby się zastrzyk „stommizmu” Gazeta Wyborcza Kraków 30 XI 2017

Wolfgang Pailer, Stomma i „stommizm” – „Tygodnik Powszechny” 15 I 2018

Rafał Łatka,  Czy aby na pewno realista? (S. Stomma: Pisma wybrane 1931–1939; Pisma wybrane1946–1975; Pisma wybrane 1976–2003), „Nowe Książki” 1/2018

Czym jest „stommizm”? Czytamy „Pisma wybrane” Stanisława Stommy 17 I 2018 klubytygodnika.pl

Przeciw „fatalizmowi wrogości”. Stanisław Stomma i Niemcy. prof. Anna Wolff-Powęska w rozmowie z Pawłem Stachowiakiem 17 I 2018 klubytygodnika.pl

Wolfgang Pailer, Stanisław Stomma, dyplomacja jednoosobowa, „Gazeta Wyborcza” 13 I 2018

Andrzej Romanowski, Nieznany Stanisław Stomma, „Znak” nr 757

 

Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością. Kołobrzeg 1945-2015, pod red. R. Ptaszyński, J. Suchy, Szczecin 2017.


Tuczno poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. E. Krasuckiego i R. Ptaszyńskiego, Szczecin-Drawsko Pomorskie 2015.


Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, pod red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014.


Albin z Albionu. Z Albinem Tybulewiczem – działaczem polonijnym, społecznym, politykiem, filantropem i przyjacielem Polski rozmawiali: Radosław Ptaszyński i Tomasz Sikorski, Warszawa 2014.

 


Jacky Jean Etienne Challot przyjaciel Solidarności, Warszawa 2013.


Suweren – Zwierzchnik – Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, pod red. R. Ptaszyńskiego i T.  Sikorskiego, Warszawa 2013

 


Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, (red.), Szczecin 2010.

Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955, Szczecin 2010.


Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia i materiały, Szczecin 2008.


Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda – fakty – dokumenty
, Szczecin 2007.

Artykuły:

Szczecin – Lwów problemy historyczne i współczesne, Przegląd Zachodniopomorski 2002, nr 4.

Pomorze Zachodnie na łamach New York Times’a, Przegląd Zachodniopomorski 2004, nr 1.

Szczecin na łamach New York Times’a, w: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity i Rzeczywistość. Część II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin 2003.

Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk w świetle wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, Przegląd Zachodniopomorski 2006, nr 3.

Szefowie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie w latach 1945–1947, Przegląd Zachodniopomorski 2008, nr 1.

„Zgodny zespół andersowców, SS-manów i przemytników” – prasa regionalna wobec oskarżonych przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie 1946–1955, w:  Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku, pod. red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, T. Ślepowroński, Wrocław 2011.

Początki funkcjonowania Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie 1946–1947, w: Kronika Szczecina 2008 r. pod. red. K. Kozłowskiego, Szczecin 2009.

Oddział Czesława Hołuba – pierwsi i ostatni leśni stargardzcy, w: Stargard w latach 40. i 50. XX w. – problemy społeczno-gospodarcze i polityczne, materiały z sesji 6 VI 2008 r. pod red. J. Aniszewskiej, M. Machałek, Stargard Szczeciński 2009.

Powiat gryfiński w aktach Urzędu Bezpieczeństwa 1945–1948, w: Gryfino i okolice na przestrzeni wieków,  pod red. R. Gałaj-Dempniak, R. Skryckiego, Szczecin 2009. .

„…what are the limits to which Moscow would allow the Polish Communists to go in accommodating Solidarity before it would pronounce a veto?” The New Tork Times o okrągłym stole, w: Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011.

Województwa szczecińskie i wrocławskie w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 3 grudnia 1950 r., w: Poznań. Szczecin. Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red. W. Łazugi, S. Paczosa, Kraków 2010.

„Przeszła już ta wojnomania…”. Powiat drawski w oczach bezpieki 1945–1948, w: Drawsko Pomorskie i okolice na przestrzeni wieków, pod red. E. Krasuckiego, Szczecin 2010.

Wartość prawna i źródłoznawcza dokumentacji powstającej w wymiarze sprawiedliwości, w: materiały pokonferencyjne Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości – organizacja i zadania w projektach ustaw o archiwach i postępowaniu z dokumentacją, Szczecin 14-17 IV 2010

Między strachem a nadzieją, Kołobrzeg i okolice w latach 1945-1948, w: Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010.

Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie wobec Grudnia’70, w: Historia, Miasto, Pamięć: Grudzień ’70 – Styczeń ’71 (Perspektywa Szczecińska), pod red. M. Kowalewskiego, E. Krasuckiego, P. Miedzińskiego, Szczecin 2010.

„Zbrodnicza szarańcza”. Proces „sabotażystów” polickich, w: Police na przestrzeni dziejów, pod red. W. Potkańskiego, Police 2011.

Między przystosowaniem a oporem społecznym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948, w: W poszukiwaniu tożsamości. Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2012

“The general with ramrod-straight posture and dark glasses”. Wizerunek gen. Wojciecha Jaruzelskiego w The New York Times, w: Suweren – Zwierzchnik – Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, pod red. R. Ptaszyńskiego i T.  Sikorskiego, Warszawa 2013

Czas szpiegów na Pomorzu Zachodnim 1945–1956, w: Od polonizacji do europeizacji. Księga pamiątkowa prof. Kazimierza Kozłowskiego w 70. rocznicę urodzin, pod. red. M. Machałek, J. Macholaka, Szczecin 2012

Powstanie i działalność administracji polskiej 1945-2010, w: Gryfice dzieje miasta, pod red. T. Białeckiego, Szczecin 2013.

Życie polityczne Gryfic po roku 1945, w: Gryfice dzieje miasta, pod red. T. Bialeckiego, Szczecin 2013.

Bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości, w: Gryfice dzieje miasta, pod red. T. Bialeckiego, Szczecin 2013.

„Ziemie Zachodnie piękne, gospodarne i kulturalne” Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Szczecinie w latach 1957-1970, w: „Nad Odrą i Bałtykiem”. Myśl zachodnia: twórcy – koncepcje – realizacja do 1989 r. pod red. M. Semczyszyn, T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2013.

Powstanie Koła Posłów „Znak” w projekcie neopozytywizmu Stanisława Stommy, w: Wybory i referenda w PRL, pod red. S. Ligarskiego i M. Siedziako, Szczecin 2014.

Obecność nauk politycznych na łamach Przeglądu Zachodniopomorskiego 1962-2012, Przegląd Zachodniopomorski 2013, z.1.

Byłam żoną Andre Robineau, w: Szczecin z oddali, pod red. K. Rembacka, Szczecin 2014.

Perła Bałtyku w Polsce Ludowej. Międzyzdroje po 1945 r., w: Dzieje Międzyzdrojów, pod red. K. Kozłowski

Stanisław Stomma 1908-2005. Szkic do portretu katolickiego intelektualisty, w: Sensus catholicus. katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy-aktywność-myśl. Studia i szkice pod red R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014.

„Stommizm” – racjonalizm i sztuka kompromisu, Znak, lipiec 2015, nr 722.

Kilka słów o projekcie, badaniach regionalnych i pewnej (w zasadzie nieistotnej mapie) (wspólnie z E. Krasucki), w: Tuczno poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. E. Krasuckiego, R. Ptaszyńskiego, Drawsko Pomorskie- Szczecin 2015.

Racjonalizm, patriotyzm i polityka: kilka uwag o działalności podziemia na Pomorzu Zachodnim 1945 – 1956, w: Pomorze Zachodnie z Polska, red. Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2016

Elementy realizmu politycznego środowiska „Tygodnika Powszechnego” 1945-1953. Profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu z podziękowaniem, w: Pomorze i archiwa. Księga pamiątkowa z okazji 75. urodzin Profesora Kazimierza Kozłowskiego pod red. M. Frankel, R. Gaziński, Szczecin 2017.

Wstęp do „stommizmu”, w: Stanisław Stomma. Pisma wybrane, t. 1. Kraków 2017.

Artykuły biograficzne Romana Łyczywka, Janusza Flaszy, Stanisława Longchamps de Berier, Zenona Weinerta, Alfreda Włocha w: Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. III, red. A. Redzik, Warszawa 2018

Przebaczenie pod lupą. Służba Bezpieczeństwa wobec Listu Episkopatu Polski z 10 lutego 1966 r., „Polish Biographical Studies” nr 6 (2018)

Aron Wajskol (1924-2017): ocalały zbędny, Kronika Szczecina 2018, pod red. T. Czapiewski, Szczecin 2019

Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967-1968. Przypadek Jerzego Gelbera, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, 2020, t. 18. 

Relacje polsko-francuskie po stanie wojennym: kazus Jacky’ego Challota, w: Zagraniczne Związki Solidarności, pod red. B. Gautier, P. Sowińskiego, Kraków 2020

Nad Odrą i Bałtykiem. Specyfika sytuacji społeczno-politycznej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948, w: Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie w Polsce Ludowej, pod red. M. Fica, Katowice 2020

Tam gdzie już nie rosną poziomki, Kronika Szczecina 2019, pro red. T. Czapiewski, Szczecin 2020

Popularnonaukowe i publicystyka:

Trzymamy Straż nad Odrą, In Gremio nr 10/2005
Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie, In Gremio nr 5/2006
Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie, In Gremio nr 4/2007
Nabór kadr wymiaru sprawiedliwości 1945–1953, In Gremio nr 1/2007
Szczecin, kwiecień 1946, Gazeta Wyborcza Szczecin, 10.04.2007
Sprawa „Kaskada”, Gazeta Wyborcza Szczecin 27.04.2007
Sędzia ppłk Kazimierz Stojanowski, In Gremio 7-8/2007
„Desperat”, Rocznik Miłośników Szczecina sedina.pl, Szczecin 2007
Kto trzymał straż nad Odrą w kwietniu 1946 r.? Portal sedina.pl
Incydent na Wałach Chrobrego – kwiecień 1946 r. Portal Stettinum.pl
Stalinowska koncepcja prawa i jej ideologiczne podstawy, In Gremio 10/2007
Sędzia mjr dr Filip Feld, In Gremio 12/2007
Sprzeciw sumienia Józefa Reicha, Tygodnik Powszechny 11.05.2008
Przeklęty plac, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość nr 4/2009
Mjr dr Marian Szpak-Szpakowski 1905-1985, In Gremio 2/2009
Kaskada w ogniu, Portal Stetinum.pl
Trzech kumpli, trzy groby, Portal Stetinum.pl
„Precz Sowieci od Węgier, precz od Polski”. Szczecin grudzień 1956, Portal Stetinum.pl
Tadeusz Juśkiewicz ogrodnik, sędzia i prokurator, Portal Stetinum.pl
Prokurator contra stoczniowcy, In Gremio 11-12/2009
Powietrze, zieleń i jeleń (wspólnie z E. Krasuckim), Gazeta Wyborcza Szczecin 03.12.2009
Strzały pod prokuraturą. Grudzień 1970, Portal Stetinum.pl
Walter, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość nr 1/2010
Proces „Centrali Złomu” lipiec 1949, Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl, nr 5, 2010
Pamięć wyklęta, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość nr 10, 4/2010
Dom szpiegów, Szczeciner nr 2
„Oczywiście było warto”. Z Teresą Hulboj rozmawia Radosław Ptaszyński, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość, nr 19, 1/2013
Szczeciński Marzec, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość, nr 20, 2/2013
Francuski Kurier, Pamięć.pl, 9/2013Z dylematów stommizmu wiez.pl

Najgłośniejszy antysemicki incydent w II RP, Polityka 18 VI 2018 

Od Żydów pacjentów nie przyjmujemy. Gazeta Wyborcza Szczecin 15 III 2019

Zbędny. Newsweek Historia 22.7.2020

Odwilż poza koleinami. Więż 3/2020

Adina Blady-Szwajger powinna mieć swoją ulicę w Szczecinie, Gazeta Wyborcza Szczecin 19 IV 2021