„Przeszłość Demograficzna Polski / Poland’s Demographic Past”, czasopismo wydawane obecnie przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i objęte patronatem naukowym Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest najwyżej notowanym polskim periodykiem historycznym w największej światowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Scopus. Debiutując w bazie czasopismo znalazło się tuż obok takich renomowanych tytułów, jak „Journal of Migration History” (wydawnictwo Brill) czy „Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” (wydawnictwo Franz Steiner Verlag). „Przeszłość Demograficzna Polski” wydawana jest w otwartym dostępie, a Redaktorem Naczelnym periodyku jest wicedyrektor Instytutu Historycznego dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US. Więcej pod adresem https://wnus.edu.pl/pdp/pl/