Z przyjemnością informujemy, że mamy wśród pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego kolejnego stypendystę Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Fundusze na badania w Londynie w roku 2024 otrzymał dr Paweł MigdalskiStypendia co roku przyznaje Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W jej skład wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!