Polecamy najnowszy odcinek naszego instytutowego cyklu pt. „Nos Kleopatry i wąsy Borkowicza: spotkania z uniwersytecką historią i archeologią w Szczecinie”. Tym razem prof. Eryk Krasucki porozmawiał z dr hab. Anną Szczepańską-Dudziak, prof. US nt. czechosłowackich wzgl. czeskich wątków w historii najnowszej Szczecina na tle stosunków polsko-czeskich. Przypominamy przy tej okazji tytuł najnowszej monografii p. Profesor: „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945–1989” (Szczecin: IPN, 2021).