ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-9908-1055

Dr Krystian Maciej Szudarek ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską „Wielka Brytania wobec remilitaryzacji Niemiec w latach 1932-1935” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Baumgarta.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2004 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930)”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego – Kierownika Katedry Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Recenzentami pracy w przewodzie doktorskim byli  prof. zw. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN) i prof. zw. dr hab. Wojciech Rojek (Instytut Historii UJ). Dysertacja doktorska powstała w ramach realizacji grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (1 H01G 031 18) i została uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Krystian Maciej Szudarek prowadzi badania naukowe nad polityką zagraniczną i dyplomacją Wielkiej Brytanii w XX wieku, zagadnieniem rozbrojenia w stosunkach międzynarodowych oraz Ligą Narodów. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (1998, 2006, 2010, 2013, 2016, 2019), Fundacji Lanckorońskich (2019) i Polonia Aid Foundation Trust (2019).