Miło nam poinformować, że dn. 08.07 br. ogłoszone zostały wyniki 10. Konkursu Dziedzictwo Narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do konkursu zgłoszono 83 wnioski i wśród 30 zakwalifikowanych do finansowania jest również wniosek złożony przez zespół pod kierownictwem pracownika Instytutu Historycznego, dr. hab. Radosława Skryckiego, prof. US, pt.: „Monumenta Poloniae Cartographica – Pomniki kartografii ziem polskich” na kwotę 750 tys. złotych. Więcej informacji pod https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-dziedzictwo-narodowe–konkurs-10