Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk, wybitny naukowiec, historyk, specjalista z zakresu dziejów społecznych i gospodarczych, znawca dziejów Pomorza, mistrz i mentor dla kilku pokoleń szczecińskich historyków, związany zawodowo z Uniwersytetem Szczecińskim od 1992 roku.  

W latach 1996-2002 Profesor Edward Włodarczyk był dziekanem Wydziału Humanistycznego, a następnie dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych. Od roku 2008 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, a w latach 2012-2020 rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

 

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Bliskim Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.