W dn. 09-10.05.2024 r. odbyła się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka organizowana przez studenckie koła naukowe naszego instytutu pt. „Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów” (program). Były to dwa dni ciekawych wystąpień i intensywnej dyskusji, w której wzięli udział również pracownicy, m.in. wykładami otwierającymi pierwszy panel (dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US, wicedyrektor IH) oraz czwarty (prof. dr hab. Henryk Walczak). Gratulujemy organizatorom i uczestnikom!