Został rozstrzygnięty konkurs na granty naukowe dla doktorantów w Instytucie Historycznym. 
 
 
Do 9 lipca 2020 r. zainteresowani mogą składać odwołania do Dyrektora Instytutu Historycznego. Po upływie tego terminu wyniki się uprawomocnią.